Devin Минерална е натурална вода от сърцето на Родопите – чиста, нискоминерализирана вода. Тя доставя необходимите минерали и се грижи за добрата хидратация на организма в забързаното ежедневие, по време на спорт и физическо натоварване. За добра хидратация, когато си навън.

Съставки: Аниони:      (mg/l)  HCO3  64,07;  CO3  30,01;   SO4  19,75;  HSiO3  5,14;  F  3,69; Cl   2,90;  NO3  < 1,00;  NO2  < 0,05

Катиони       (mg/l)  Na  55,91;  Ca  1,30;  K  0,68;  Mg  < 0,12;  NH4  < 0,05;  Li  < 0,05;  Fe – общо  0,03;  Mn  < 0,02

Сух остатък при  180◦С   159 mg/l; Сух остатък при  260◦С   150 mg/l; Електропроводимост при 25◦С   265 µS/cm; pH  9,56; H2SiO3  42,97 mg/l; Обща минерализация 226 mg/l; Въглероден диоксид 0,00 mg/l ; Сероводород и окисляеми от йод серни  съединения 1,69 mg/l; Дебит  9,60 l/s; Температура 37 ◦С”